top of page

טלפונים חיוניים

כל הטלפונים החשובים של בעלי התפקידים במושב

יצירת קשר - מרפאה

מרפאת כללית במרכז ספיר
מרפאת עין יהב, ענבל לב 
bottom of page